Zwroty i Reklamacje

Zwroty

Przy sprzedaży na odległość (np. sprzedaży internetowej) konsument ma prawo zwrócić towar w ciągu 14 dni od dnia odebrania produktu.

By dokonać zwrotu należy wypełnić formularz zwrotu, którego wzór znajduje się tutaj i wysłać go na adres e-mail:

Zwracany produkt należy wysłać na adres:

Magic Shop

ul. Dolna 3 Maja 1/1a

20-079 Lublin

Reklamacja

Jeżeli dostarczony przez nas produkt posiada wady, masz prawo zgłosić reklamację na adres e-mail:

W opisie reklamacji należy zawrzeć:
– informację i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji
– żądania doprowadzenia Produktu do zgodności lub oświadczenie o obniżeniu ceny
lub odstąpienie od Umowy
– dane kontaktowe – ułatwi nam to komunikację i przyspieszy proces reklamacji.

Mamy 14 dni kalendarzowych, żeby rozpatrzyć Twoją reklamację i przekazać informację zwrotną.